Các anh chị nhìn giúp e cái hoá đơn thế này e có xuất được k với ah? Do lúc ký s…

Các anh chị nhìn giúp e cái hoá đơn thế này e có xuất được k với ah? Do lúc ký sếp e k có để ý nên h như thế này huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị nhìn giúp e cái hoá đơn thế này e có xuất được k với ah? Do lúc ký s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *