Dear All, Cả nhà tư vấn giúp mình vụ này với. Chả là bên mình phát sinh thường x…

Dear All,
Cả nhà tư vấn giúp mình vụ này với. Chả là bên mình phát sinh thường xuyên vị mời khách đi Hội nghị, Hội thảo. Trong Quy chế về chi tiêu của công ty cũng có quy định về việc này. Có người tư vấn mình là đổi tên hành khách trên vé máy thành tên của NV công ty song mình không có nhiều NV để đưa đi công tác nước ngoài, trong nước liên tục như vậy. Mình muốn hỏi:
1. Chi phí vé máy bay của khách, mình có được tính vào chi phí chịu thuế của DN không?
2. Nếu được chấp nhận thì ngoài việc có quy định trong quy chế về tiếp khách, mời khách đi hội thảo mình còn cần những thủ tục hay giấy tờ gì khác nữa để chi phí được tính hợp lý hợp lệ?
Thanks All. ?????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *