Tình huống khấu trừ thuế GTGT thanh toán giữa 3 bên như sau: TH1: Cty B mua hàng…

Tình huống khấu trừ thuế GTGT thanh toán giữa 3 bên như sau:
TH1: Cty B mua hàng của Cty A sau đó bán lại cho Cty C (Công ty B sẽ quy đinh trong Hợp đồng là ủy quyền cho bên C thanh toán cho bên A qua Ngân hàng).
=> Hợp đồng như vậy đúng không và điều kiện, bộ chứng từ để Cty B và C được khấu trừ thuế GTGT là gì?
TH2: Cty B mua hàng của Cty A sau đó bán lại cho Cty C. Công ty C lại có cung cấp 1 số dịch vụ cho Cty A (Công ty A,B,C sẽ ký hợp đồng thỏa thuận bù trừ công nơ).
=> Hợp đồng như vậy đúng không và điều kiện, bộ chứng từ để Cty A,B và C được khấu trừ là gì?

Anh/chị/em xem thảo luận để sau này nhỡ có gặp nhé.
Thân!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

One thought on “Tình huống khấu trừ thuế GTGT thanh toán giữa 3 bên như sau: TH1: Cty B mua hàng…”

  • Hệ thống văn bản về thue gtgt cho Anh/chị/em nghiên cứu đây nhé: Nghị định 209/2013/NĐ-CP 01/01/2014; TT 219/2013/TT-BTC 01/01/2014; TT 26/2015/TT-BTC 01/01/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *