Cái địa chỉ của e là C. Trắng e viết dày thế có chấp nhận được ko. E hết hđ thán…

Cái địa chỉ của e là C. Trắng e viết dày thế có chấp nhận được ko. E hết hđ tháng 8 rui. Cái này xuất t8 nhưng giờ e mới phát hiện ra thiếu chữ c nên chèn vào. Quyển hđ thì đã viết hết đến t9 rui. Hđ này bắt buộc phải xuất t8. Đây là hđ trực tiếp. Cả nhà cho e hỏi ra kho bạc họ có chấp nhận ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cái địa chỉ của e là C. Trắng e viết dày thế có chấp nhận được ko. E hết hđ thán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *