Anh chị cho em hỏi với ạ. Công ty em mua máy tính, máy in cho chi nhánh, vậy hạc…

Anh chị cho em hỏi với ạ. Công ty em mua máy tính, máy in cho chi nhánh, vậy hạch toán như thế nào ạ. chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh ạ. Hóa đơn mua máy tính, máy in là tên công ty mẹ ạ. Anh chị giúp em hạch toán với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *