Cả nhà có ai làm bên xuất nhập cho mình hỏi là các AC ghi nhận doanh thu khi xuấ…

Cả nhà có ai làm bên xuất nhập cho mình hỏi là các AC ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn hay ghi nhận doanh thu sau đã hoàn tất thủ tục hải quan ạ. Thường thì khi xuất hóa đơn ra rồi, 2 ngày sau mới làm xong thủ tục hải quan. Như vậy có những lúc qua tháng sau mất rồi. AC này biết tư vấn giúp e với ạ, Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà có ai làm bên xuất nhập cho mình hỏi là các AC ghi nhận doanh thu khi xuấ…”

  • Theo đó: tại điểm a, khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng

    Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

    Căn cứ quy định nêu thì trường hợp xuất khẩu hàng hóa, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

  • Mục đích của tt là để đưa các khoản cphi tuong ứng với phần doanh thu xuất khẩu này. Nếu bên bạn k có các cp phát sinh qua tháng thì xác định doanh thu luôn. Còn k thì treo lại sang tháng

  • Bên mình khi xuất khẩu hàng thì mình k căn cứ time xuất ra ở kho. Mình căn cứ cứ giá ký của bên mình là giá FOB nên mình lấy ngày hàng lên tàu (hết trách nhiệm đvs bên bán) để viết hóa đơn ghi nhận doanh thu. thường thì ngày này trùng hoặc sau ngày khai hải quan 1-2 ngày thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *