Nhờ cả nhà chút ạ! Mình hiện đang lv tại ngân hàng vib muốn tìm công việc kế toá…

Nhờ cả nhà chút ạ! Mình hiện đang lv tại ngân hàng vib muốn tìm công việc kế toán, mình có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, thạo phần mềm fast và misa. Nhà mình ai biết cty nào tuyển và có mức lương ổn gt giúp mình nhé. Mình ở Cầu Giấy – Hà Nội, Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nhờ cả nhà chút ạ! Mình hiện đang lv tại ngân hàng vib muốn tìm công việc kế toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *