Chào mọi người! Cho em hỏi Chút việc ạ. Em đóng bảo hiểm ở 1 công ty được 14 th…

Chào mọi người! Cho em hỏi Chút việc ạ. Em đóng bảo hiểm ở 1 công ty được 14 tháng sau đó nghỉ việc, nhưng công ty con nợ bảo hiểm nên chưa chốt và lấy sổ được. Giờ chỗ làm mới đã đóng sang sổ mới, em vừa lấy dc sổ cũ. Em muốn nhờ mọi người từ vấn giúp em có thể gộp thời gian đóng ở sổ cũ sang sổ mới dc không và thủ tục làm như thế nào? Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào mọi người! Cho em hỏi Chút việc ạ. Em đóng bảo hiểm ở 1 công ty được 14 th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *