SINH NHẬT WEBKETOAN – ĐÀ NẴNG CÁC NĂM VỀ TRƯỚC. Năm nay lại được tổ chức sinh n…

SINH NHẬT WEBKETOAN – ĐÀ NẴNG CÁC NĂM VỀ TRƯỚC.
Năm nay lại được tổ chức sinh nhật Webketoan 15 Năm 🙂 tại Đầu cầu Đà Nẵng
Link tham dự tại đây:
– Đà Nẵng: Tối ngày 28/10: https://goo.gl/TvgZjt
****Thông tin liên hệ:
Cao Thị Kim Chi – 0905 690 329
Đoàn Mạnh Linh – 0905 97 97 69
HẸN GẶP TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN THÂN THƯƠNG TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM WEBKETOAN!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *