các bác cho em hỏi ngu chút , sếp em vừa mua xe máy vespa thì bjo em nên cho vào…

các bác cho em hỏi ngu chút , sếp em vừa mua xe máy vespa thì bjo em nên cho vào loại hình tài sản nào ạ và đk khấu hao là bn năm ạ ?
em cảm ơn các bác ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “các bác cho em hỏi ngu chút , sếp em vừa mua xe máy vespa thì bjo em nên cho vào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *