“Kế Toán Nội Bộ” vs “Kế Toán Thuế” Theo các bạn, để vận hành/làm kế toán cho dn,…

“Kế Toán Nội Bộ” vs “Kế Toán Thuế”
Theo các bạn, để vận hành/làm kế toán cho dn, thì “kế toán nội bộ” hay “kế toán thuế” khó hơn !?
Nói cách khác người làm kế toán nội bộ giỏi hơn hay là người làm kế toán thuế giỏi hơn
#NddBao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 9, 2017

account_box admin

3 thoughts on ““Kế Toán Nội Bộ” vs “Kế Toán Thuế” Theo các bạn, để vận hành/làm kế toán cho dn,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *