cả nhà cho em hỏi chút. Thuê 1 đội khoán làm nhân công, nhưng họ không cung cấp…

cả nhà cho em hỏi chút.
Thuê 1 đội khoán làm nhân công, nhưng họ không cung cấp hóa đơn cho mình, vậy
1/ thực tế: có ký hợp đồng giao khoán cho 1 ông đại diện và trả tiền cho ông đó.
2/ chứng từ: không có hóa đơn nhân công thì ký hợp đồng lao động cho từng người trong đội khoán và làm bảng lương như công nhân của công ty mình đúng không ạ?
mình xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

15 thoughts on “cả nhà cho em hỏi chút. Thuê 1 đội khoán làm nhân công, nhưng họ không cung cấp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *