Đây là SỔ CÁI của cty em , em cần tính mỗi nghiệp vụ trong sổ cái đó thuộc trang…

Đây là SỔ CÁI của cty em , em cần tính mỗi nghiệp vụ trong sổ cái đó thuộc trang bao nhiêu trong sổ NKC, nhưng em lại không lập được công thức cho phép tính trên. có anh chị nào giỏi về excell bày em với ạ.Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Đây là SỔ CÁI của cty em , em cần tính mỗi nghiệp vụ trong sổ cái đó thuộc trang…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *