anh chị ơi. e viết hóa đơn đã xé khỏi cuốn. thì phát hiện viết sai. trong cuốn h…

anh chị ơi. e viết hóa đơn đã xé khỏi cuốn. thì phát hiện viết sai. trong cuốn hd e đã xuất cho công ty khác ngày tiếp theo rồi. giờ e làm thế nào ạ . cho e ý kiến đi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “anh chị ơi. e viết hóa đơn đã xé khỏi cuốn. thì phát hiện viết sai. trong cuốn h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *