A/c đã từng làm cty mua phế liệu và xử lý chất thải công nghiệp không ạ! Cách tí…

A/c đã từng làm cty mua phế liệu và xử lý chất thải công nghiệp không ạ! Cách tính lợi nhuận từng khách hàng thì tính như thế nào ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *