Có công ty nọ làm kinh doanh khách sạn, trốn doanh thu nhưng không để ý cái đăng ký lưu trú dẫn tới xuất hóa đơn và sổ đăng ký lưu trú bị lệch thông tin. Kế toán mới về làm phát hiện nên báo cáo với sếp điều chỉnh bổ sung để tránh bị phạt thuế, nhưng ông giám đốc vẫn một mực không chịu. Em ấy phải biết làm sao đây?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet