Làm kế toán cũng cần linh hoạt chút :D Một số trường hợp hóa đơn sai (về mặt h…

Làm kế toán cũng cần linh hoạt chút 😀

Một số trường hợp hóa đơn sai (về mặt hình thức) nhưng vẫn được sử dụng kê khai khấu trừ, tính chi phí bình thường.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *