Liên quan tới bảo hiểm xã hội. Có bạn nào tư vấn giúp mình, trước khi mình vào c…

Liên quan tới bảo hiểm xã hội.
Có bạn nào tư vấn giúp mình, trước khi mình vào công ty có bạn kế toán cũ tham gia và báo tăng lao động, rồi bạn đấy nghỉ mất hút luôn, không bàn giao hay gì cả.
Và hôm nọ mình lên Bảo hiểm họ vứt cho mình tờ thông báo nợ, từ hồi báo tăng và chưa nộp đồng bào cả, hiện tại số nơ khá cao và vượt mức chi trả của Công ty mình và các đối tương báo tăng trong đó có 1 giám đốc và 1 nhân sự ( đã nghỉ việc và Anh đấy cũng không quan tâm tới việc đóng bảo hiểm ) hiện tại việc mình muốn là báo giảm hết các đối tương này.
NHƯNG ĐIỀU MÌNH MUỐN HỎI Ở ĐÂY LÀ MÌNH CÓ BÁO GIẢM Ở QUÁ KHỨ ĐƯỢC KHÔNG ??? HAY CHỈ BÁO GIẢM Ở HIỆN TẠI 🙁
Với lại mình muốn báo giảm ông giám đốc được không, vì mình cũng sắp thay đổi dăng ký kinh doanh thay đổi người đại diên pháp luật

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Liên quan tới bảo hiểm xã hội. Có bạn nào tư vấn giúp mình, trước khi mình vào c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *