Anh/ chị trong Group cho em hỏi số tiền 38.421 đ trên hóa đơn này em có thể gộp …

Anh/ chị trong Group cho em hỏi số tiền 38.421 đ trên hóa đơn này em có thể gộp vào để tính giá nhập kho của hàng nhạp khẩu được không hay phải tách phần thuế này ra ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh/ chị trong Group cho em hỏi số tiền 38.421 đ trên hóa đơn này em có thể gộp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *