A/C cho em xin ý kiến với ah. Công ty có trụ sở ở Miền Bắc, có văn phòng ở miền …

A/C cho em xin ý kiến với ah. Công ty có trụ sở ở Miền Bắc, có văn phòng ở miền Trung và miền Nam, A/C cho em hỏi là để chi phí thuê văn phòng ở miền Trung và miền Nam là chi phí hợp lý thì cần làm những giấy tờ thủ tục gì ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

One thought on “A/C cho em xin ý kiến với ah. Công ty có trụ sở ở Miền Bắc, có văn phòng ở miền …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *