Cả nhà cho e hỏi chút: mấy khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa không phả…

Cả nhà cho e hỏi chút: mấy khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa không phải đóng bảo hiểm. Vậy để e cho vào chi phí thì cần phải ghi trong quy chế lương thưởng công ty, trong hợp đồng lao động và nhưng có cần phải có hóa đơn cho khoản đó ko ạ? em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút: mấy khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa không phả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *