chào các anh chị kế toán ! anh chị cho e hỏi trường hợp người lao động của công…

chào các anh chị kế toán !
anh chị cho e hỏi trường hợp người lao động của công ty e . lương chính thức là 20tr, thời gian thử việc 2th trong thời gian thử việc được hưởng 85% lương chính thức. như vậy trong thời gian thử việc NLĐ đó phải đóng thuế TNCN là bao nhiêu? có được tính giảm trừ gia cảnh và giảm trừ người phụ thuộc ( 02 người) không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

5 thoughts on “chào các anh chị kế toán ! anh chị cho e hỏi trường hợp người lao động của công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *