Các anh chị và các bạn cho em hỏi chút ạ, hôm nay vào trang nhà mình …

Các anh chị và các bạn cho em hỏi chút ạ, hôm nay vào trang nhà mình em thấy có bạn nói DN tư nhân không được mở tk ngân hàng phải không ạ? Vậy nêu DN muốn vay tiền kinh doanh thì làm ntn ạ. Cho em thông tin với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị và các bạn cho em hỏi chút ạ, hôm nay vào trang nhà mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *