Cả nhà cho em hỏi vấn đề này với a.
Công ty mình mới đề nghị vay vốn tại ngân hàng mới ( Ngân hàng A) . Trước khi vay tại ngân hàng mới này bên mình đã và đang vay tại một ngân hàng khác nữa ( Ngân hàng B), tức là vay song song hai ngân hàng đều bằng tài sản đảm bảo. Hồ sơ giấy tờ, các hợp đồng kinh tế mua và bán với khách hàng và nhà cung cấp bên mình hiện đang để tài khoản ngân hàng là tài khoản ngân hàng cũ ( ngân hàng B). Hiện nay công ty mình muốn làm hồ sơ vay tại ngân hàng A, bên ngân hàng A yêu cầu bên mình khách hàng của mình phải chuyển vào ngân hàng của họ thì bên mình mới giải ngân được, hiện tại bên mình không xin được phụ lục hợp đồng để chuyển tài khoản về tài khoản ngân hàng A.

Em mới làm mảng ngân hàng nên nghiệp vụ còn kém, Mọi người giúp em xử lý tình huống này với a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet