C̉ả nhà cho em hỏi. Em bị mất hoá đơn đầu vào của năm 2016, bên bán đã kê khai, …

C̉ả nhà cho em hỏi. Em bị mất hoá đơn đầu vào của năm 2016, bên bán đã kê khai, nhưng em chưa kê khai. Thì có cách nào hạn chế tối thiểu thiệt hại ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 15, 2017

account_box admin

One thought on “C̉ả nhà cho em hỏi. Em bị mất hoá đơn đầu vào của năm 2016, bên bán đã kê khai, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *