Anh/chị nào mới đi làm đăng ký bổ sung thêm tài khoản ngân hàng ở Sở kế hoạch và…

Anh/chị nào mới đi làm đăng ký bổ sung thêm tài khoản ngân hàng ở Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội .Cho em xin các biểu mẫu với . Em nộp qua mạng điện tử mà có thông báo lại làm bị sai , họ kêu qua trực tiếp mà xa quá e chưa sx đi đc .. Thanks all.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *