Cả nhà cho e hỏi.doanh nghiệp em là em sx,có xe giao hàng,có đăng ký ng hành ngh…

Cả nhà cho e hỏi.doanh nghiệp em là em sx,có xe giao hàng,có đăng ký ng hành nghề kinh doanh vận tải trên đkkd.vậy có viết được cước vận chuyển trên Hđgtgt ko?vì nhìn khách hàng muốn viết tách ra khỏi giá bán

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi.doanh nghiệp em là em sx,có xe giao hàng,có đăng ký ng hành ngh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *