Mọi người cho mình hỏi. Bên ngân hàng bh yêu cầu cần chữ ký của kế toán. Để giao…

Mọi người cho mình hỏi. Bên ngân hàng bh yêu cầu cần chữ ký của kế toán. Để giao dịch. Ngày trước bên mình k đăng ký kt nhưng bh ngân hàng họ yêu cầu. Giờ mình đang xin nghỉ để sinh con. Sếp có gọi lên quản lý thuế và đã đồng ý để mình ký tên vào mục kế toán. Vì bên mình chưa tuyển được kt mới .Nhưng cho mình hỏi với bên bhxh như vậy có sao k? Vì mình báo giảm nghỉ thai sản ở tháng 8 này rồi để sinh con.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi. Bên ngân hàng bh yêu cầu cần chữ ký của kế toán. Để giao…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *