Chào anh/chị Anh/chị cho em hỏi về lập ” Báo cáo LCTT theo PP trực tiếp”. Ở chỉ…

Chào anh/chị
Anh/chị cho em hỏi về lập ” Báo cáo LCTT theo PP trực tiếp”.
Ở chỉ tiêu 01 ” Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” mình có đưa TK 515 ” Lãi nhập vốn” vào chỉ tiêu này không ạ?
Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *