ace cho em xin hỏi ngoài luồn 1 tí nhé, giờ người LĐ tự giữ sổ BHXH vậy khi NLĐ …

ace cho em xin hỏi ngoài luồn 1 tí nhé, giờ người LĐ tự giữ sổ BHXH vậy khi NLĐ làm mất sổ thì doanh nghiệp đi làm lại cho NLĐ hay NLĐ tự đi làm, xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “ace cho em xin hỏi ngoài luồn 1 tí nhé, giờ người LĐ tự giữ sổ BHXH vậy khi NLĐ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *