Tặng các bạn “QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP” do tôi b…

Tặng các bạn “QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP” do tôi biên soạn, các bạn có thể lấy đó làm tài liệu tham khảo cho hoạt động của Công ty mình, tài liệu còn nhiều thiếu xót cần bổ sung chỉnh sửa, mong các bạn góp ý để tài liệu được hoàn thiện và Public cho anh chi em Kế Toán ngày 1 rộng rãi hơn. Chúc các bạn thành công và nghề dọn dẹp rác cao cấp này @@

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *