Công ty em làm gặp vấn đề sau: 1. nghiệp vụ ký gửi hàng hóa, đại lý bán rồi nhận…

Công ty em làm gặp vấn đề sau:
1. nghiệp vụ ký gửi hàng hóa, đại lý bán rồi nhận hoa hồng thì không có xảy ra, nên không có theo PL1 của TT39.
2. Cty em ký gửi như sau: đưa hàng xuống mượn mặt bằng của đại lý, để ở đó, khi nào có khách hàng mua thì đại lý bán kiếm lời, rồi Cty ra hóa đơn cho đại lý.
Vậy em xin hỏi: nghiệp vụ này có phải chuyển thành TK157 không? có ghi Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *