Các bác cho e hỏi em đã nộp tiền thuế hôm qua mà nó báo thế này thì đã thành côn…

Các bác cho e hỏi em đã nộp tiền thuế hôm qua mà nó báo thế này thì đã thành công chưa ạ. Hnay ngày nghỉ em chả biết hỏi ai

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Các bác cho e hỏi em đã nộp tiền thuế hôm qua mà nó báo thế này thì đã thành côn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *