Các anh chị có thể giải đáp giúp em thắc mắc như sau được không ạ. Em mới ra tr…

Các anh chị có thể giải đáp giúp em thắc mắc như sau được không ạ.
Em mới ra trường, làm kế toán cho một công ty. E thấy trên sổ sách cũ như sau : năm trước do công ty lỗ nhiều quá nên kế toán cũ không phân bổ chi phí trả trước nữa, xong năm nay lại tiếp tục phân bổ như bình thường.
TSCD cũng tương tự, lỗ quá ngừng khấu hao, sau đó lại khấu hao tiếp.
Làm như vậy là đúng hay sai, có quy định nào rõ ràng về vấn đề này không ạ. Xin các anh chị chỉ giảo ạ. Em cảm ơn ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị có thể giải đáp giúp em thắc mắc như sau được không ạ. Em mới ra tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *