cả nhà có ai có phần mềm kế toán bằng excel cho em xin vs ạk, cty em mới thành l…

cả nhà có ai có phần mềm kế toán bằng excel cho em xin vs ạk, cty em mới thành lập làm về dv quản lý cho thuê cao ốc văn phòng, vì mới hoạt động nên sếp em chưa duyệt mua phần mềm kt ạk, anh chị nào có cho em xin với, em cảm ơn nhiều ạk

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

7 thoughts on “cả nhà có ai có phần mềm kế toán bằng excel cho em xin vs ạk, cty em mới thành l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *