Hệ thống thuế lại bị lỗi rồi cả nhà ơi!!!! Ai bị lỗi này thì chịu khó đợi, rình…

Hệ thống thuế lại bị lỗi rồi cả nhà ơi!!!!

Ai bị lỗi này thì chịu khó đợi, rình mò rồi thi thoảng vào lại và nộp tờ khai nhé!!
Lỗi này là lỗi hệ thống thuế không phải java vì vậy mọi người cứ bính tĩnh và đợi na!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *