Cả nhà cứ em với ạ, sáng ra e nộp tờ khai Quý 2 mà hệ thống Tổng cục thuế báo lỗ…

Cả nhà cứ em với ạ, sáng ra e nộp tờ khai Quý 2 mà hệ thống Tổng cục thuế báo lỗi này làm sao đây ạ :
Cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.sql.SQLException: ORA-01653: unable to extend table IHTKK_OWNER.IHTKK_TBAO_SIGNERROR_BUFFER by 8192 in tablespace IHTKK_TEMP

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cứ em với ạ, sáng ra e nộp tờ khai Quý 2 mà hệ thống Tổng cục thuế báo lỗ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *