hello cho mình hỏi với. bên cty mình là cty xây dựng. nay mình có nhận thì công …

hello cho mình hỏi với. bên cty mình là cty xây dựng. nay mình có nhận thì công phần nhan công .thì bên cty mình có xuất hoá đơn gtgt dc ko ah . giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “hello cho mình hỏi với. bên cty mình là cty xây dựng. nay mình có nhận thì công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *