Cho em hỏi nộp tb sử dụng thiếu 1 số hóa đơn thì bị fạt thế nào, và hướng giải q…

Cho em hỏi nộp tb sử dụng thiếu 1 số hóa đơn thì bị fạt thế nào, và hướng giải quyết ra sao bây giờ ạ.giúp em

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cho em hỏi nộp tb sử dụng thiếu 1 số hóa đơn thì bị fạt thế nào, và hướng giải q…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *