Các anh chị cho em hỏi với ạ? Cty chuyên sx và chế biến gỗ. Gỗ mà thu mua do dân…

Các anh chị cho em hỏi với ạ?
Cty chuyên sx và chế biến gỗ. Gỗ mà thu mua do dân trồng thì làm bảng kê được hay bắt buộc phải có hóa đơn tài chính ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi với ạ? Cty chuyên sx và chế biến gỗ. Gỗ mà thu mua do dân…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *