Cả nhà mình cho em hỏi ạ: Do hạch toán sai chi phí nên BCTC sai trên bảng báo cá…

Cả nhà mình cho em hỏi ạ:
Do hạch toán sai chi phí nên BCTC sai trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Đúng ra là cp bán hàng lại hạch toán vào 631. Không hạch toán tiền ngân hàng, tiền nộp thuế môn bài, ghi thiếu giá vốn nên năm sau hạch toán bù giá vốn.
Lỗi nhiều năm liên tiếp như vậy nên nộp lại BCTC không ạ?
Em lăn tăn quá. Muốn nộp nhưng mà sợ nộp nhiều năm quá bị để ý.Cho em động lực với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà mình cho em hỏi ạ: Do hạch toán sai chi phí nên BCTC sai trên bảng báo cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *