Các anh chị cho em ý kiến về trường hợp này với ạ. – Ngày 01/01/2017 đối tác bên…

Các anh chị cho em ý kiến về trường hợp này với ạ.
– Ngày 01/01/2017 đối tác bên nước ngoài có gửi về cho bên em 1 mạch in về dưới hình thức phi mậu dịch (em chỉ mất chi phí nhập hàng và nộp thuế nk và thuế gtgt hàng nhập khẩu).
– Ngày 2/1/2017 em có xuất cái mạch in đó sử dụng. Vì khi nhập em có định khoản là Nợ 153/ Có 711, và khi xuất em định khoản Nợ 642/Có 153.
Vậy,
1- em có được khấu trừ phần thuế GTGT em đã nộp khi nhập hàng không?
2- ngày 2/1/17 em có phải xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa phi mậu dịch kia ko khi em xuất dùng nội bộ.
Theo em hiểu thì hàng “phi mậu dịch” nên không mua – bán và không phải xuất hóa đơn.
Nếu như phải xuất thì cho em xin thông tư, nghị định nào quy định về điều này với ạ
Em cảm ơn nhiều !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em ý kiến về trường hợp này với ạ. – Ngày 01/01/2017 đối tác bên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *