TOP ENGAGEMENT 06/2017 Ban điều hành WktFb gởi lời cảm ơn đến Anh/Chị đã có nh…

TOP ENGAGEMENT 06/2017

Ban điều hành WktFb gởi lời cảm ơn đến Anh/Chị đã có nhiều đóng góp (engagement) cho group trong 06. Chi tiết xem theo link https://goo.gl/JwNuiY

Ngoài ra, kể từ tháng 07/2017, WktFb sẽ thử nghiệm việc tặng 01 bài quảng cáo cho Anh/Chị thành viên thuộc top 5 engagement trong tháng.
Thành viên được quyền post bài giới thiệu bất kỳ vào group, hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ ngày thông báo Top Engagement của tháng trước.

TM.BĐH
Thanh Nam

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 6, 2017

account_box admin

5 thoughts on “TOP ENGAGEMENT 06/2017 Ban điều hành WktFb gởi lời cảm ơn đến Anh/Chị đã có nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *