Các anh chị và các bạn cho mình hỏi trường hợp : Công ty mình mua hàng của nhà s…

Các anh chị và các bạn cho mình hỏi trường hợp :
Công ty mình mua hàng của nhà sản xuất và được nhận khuyến mại. Khi xuất hóa đơn cho bên mình, nhà sản xuất đã ghi rõ số lượng hàng bán và hàng khuyến mại, thời gian khuyến mại là 1 tháng.
Hết tháng đó, bên mình vẫn chưa bán hết lô hàng có kèm hàng khuyến mại nên số lượng hàng khuyến mại vẫn còn tồn.
Vậy:
1.Khi nhập mình vẫn nhập mua bình thường cả lô hàng và hàng KM ( Hàng KM mình ko nhập giá)
2. Khi bán mình xuất hàng bán có giá và xuất hàng KM ko có giá.
3.Số lượng hàng khuyến mại còn tồn sau thời gian kết thúc đợt khuyến mại nhà sản xuất đề ra mình xử lý thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị và các bạn cho mình hỏi trường hợp : Công ty mình mua hàng của nhà s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *