Nhà minh có ai nhận viết hoá đơn đỏ tiếp khách không ạ. Ai nhận inb e với ạ Em c…

Nhà minh có ai nhận viết hoá đơn đỏ tiếp khách không ạ. Ai nhận inb e với ạ
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 26, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Nhà minh có ai nhận viết hoá đơn đỏ tiếp khách không ạ. Ai nhận inb e với ạ Em c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *