Sao e đăng ký chữ ký số khi vào chỗ đang nhập zô chỗ nộp tờ khai hiện ra chỗ hàng tờ khai không thấy hàng chữ tải tệp tin là sao zậy mọi người. Đó là do lỗi máy tính hay do quá trình đăng ký chữ ký số có sai sót zậy. Mong ac chỉ giúp e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet