Anh chị cho em hỏi chút ạ, e đang làm hồ sơ nhân công thời vụ theo từng dự án, v…

Anh chị cho em hỏi chút ạ, e đang làm hồ sơ nhân công thời vụ theo từng dự án, vậy hồ sơ cần những giấy tờ gì. E cảm ơn anh chị nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút ạ, e đang làm hồ sơ nhân công thời vụ theo từng dự án, v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *