DOANH THU KHÁC CÓ KHÁC GÌ VỚI THU NHẬP KHÁC? Nhiều bạn có thói quen là hễ DN có…

DOANH THU KHÁC CÓ KHÁC GÌ VỚI THU NHẬP KHÁC?

Nhiều bạn có thói quen là hễ DN có bán cái gì không thuộc ngành nghề có đăng ký là hạch toán luôn vào 711 mà không biết rằng cách hạch toán đó đôi khi gây bất lợi cho DN khi hưởng ưu đãi thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

One thought on “DOANH THU KHÁC CÓ KHÁC GÌ VỚI THU NHẬP KHÁC? Nhiều bạn có thói quen là hễ DN có…”

  • nghiệp vụ thanh lý tài sản thì hạch toán 711 hả anh, chi phí tương ứng là 811 hả anh. em đọc chế độ kế toán và lúc học như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *