Công văn 2465/TCT giới thiệu nội dung mới của TT51 đã nhắc lại về việc cấp chứng…

Công văn 2465/TCT giới thiệu nội dung mới của TT51 đã nhắc lại về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế cho những ai đã có cchn kiểm toán hoặc kế toán.

#post-4497197″ target=”_blank”>https://webketoan.com/threads/2750412-huong-dan-ve-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue-thong-tu-117-2012-tt-btc/ #post-4497197

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

One thought on “Công văn 2465/TCT giới thiệu nội dung mới của TT51 đã nhắc lại về việc cấp chứng…”

  • Quan trọng là phải đăng ký hành nghề Kế toán thì mới được cấp chứng chỉ Đại lý thuế nhé các bạn, Bạn nào có chứng chỉ Kế toán viên hành nghề, nhưng không đăng ký hành nghề, không được BTC cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán thì cũng không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *