KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT P2
Hôm trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận phần 1 của kê khai thuế GTGT, chắc các bạn đã nắm được khi nào thì khai chính thức, khi nào thì khai bổ sung, trường hợp nào được khai vào kỳ hiện tại, trường hợp nào phải khai vào kỳ phát sinh rồi đúng không? Vậy, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu phần tiếp theo của khai bổ sung nhé
PHẦN 2: KÊ KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT
Như bài thảo luận trước, chúng ta đã biết, chỉ khai bổ sung khi đã nộp tờ khai chính thức và đã hết thời hạn nộp tờ khai thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó.
Khi các bạn phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho CQT bị sai sót, đã hết hạn nộp tờ khai, các bạn hãy làm tờ khai bổ sung, cách làm như sau: Các bạn đăng nhập vào phần mềm KTKK, chọn thuế GTGT, chọn 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013,TT26/2015), chọn tờ khai bổ sung. Sau khi tờ khai bổ sung hiện ra, các bạn nhớ nguyên tắc của khai bổ sung là :” SAI ĐÂU, SỬA ĐẤY” nhé.
Ở bài kê khai thuế GTGT P4, chúng ta đã tìm hiểu và biết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT rồi, nên trên tờ khai bổ sung, các bạn sẽ sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu của tờ khai nhé.
Nếu kỳ trước bạn quên không nhập hoặc nhập sai chỉ tiêu 22 ” Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” thì các bạn sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 22
VD: T1/17 bạn có chỉ tiêu 43 “số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” là 20tr, nhưng sang T2/17 bạn lại nhập tại chỉ tiêu 22 có 10tr,T5/17 bạn phát hiện ra T2 bạn kê nhầm chỉ tiêu 22 bị thiếu 10tr, thì lúc này,bạn lập tờ khai bổ sungT2/17 và sửa chỉ tiêu 22 trên tờ khai bổ sung = 20tr.
Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào, bạn sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 23: giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào, chỉ tiêu 24: thuế gtgt của hàng hóa dịch vụ mua vào, chỉ tiêu 25: tổng số thuế gtgt của hàng hóa dịch vụ mua vào.
VD: T1/17 các bạn có tổng số hàng hóa dịch vụ mua vào theo hóa đơn là 300tr, thuế gtgt là 30tr, thuế gtgt được khấu trừ là 25tr, nhưng T1/17 bạn lại kê chỉ tiêu 23 là 200tr, chỉ tiêu 24 là 20tr, chỉ tiêu 25 là 20tr, thì bạn sửa lại trên tờ khai bổ sung của t1 như sau: chỉ tiêu 23 đang là 200tr bạn sửa thành 300tr, chỉ tiêu 24 đang là 20tr bạn sửa thành 30tr, chỉ tiêu 25 đang là 20tr, bạn sửa thành 25tr.
Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra, các bạn sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 26 đến 32a nhé.
VD: T1/17 các bạn có dt bán ra chịu thuế gtgt 10% là 100tr, thuế gtgt là 10 triệu nhưng các bạn lại kê khai tại tờ khai T1/17 chỉ tiêu 32=90tr, chỉ tiêu 33=9tr, T5/17 bạn phát hiện ra T1/17 bạn kê khai thiếu 1 hđ có dt là 10tr, thuế gtgt là 1tr, bạn sẽ lập tờ khai bổ sung cho tháng 1 và sửa lại chỉ tiêu 32 =90+10=100tr, chỉ tiêu 33=9+1=10tr.
Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, các bạn nhấn ” tổng hợp KHBS” hoặc ghi, phần mềm sẽ tự động cập nhập số liệu trong bản giải trình bổ sung điều chỉnh. Lúc này số liệu sẽ được tổng hợp trên 2 chỉ tiêu 40 và 43 của bản giải trình bổ sung điều chỉnh. các bạn dựa trên các chỉ tiêu đó và xử lý như sau:
1. Nếu chỉ tiêu 40>0 (Tức là tăng số tiền phải nộp) các bạn phải đi nộp số tiền đó và số tiền phạt chậm nộp( ở mục B) vào NSNN.
2. Nếu chỉ tiêu 40<0 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp) các bạn theo dõi bên ngoài, và bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo . Nhiều bạn thường thắc mắc tại sao chỉ tiêu 40 lại không được cho vào chỉ tiêu 37, 38 của kỳ hiện tại, nhưng các bạn phải nhớ, chỉ tiêu 40 nó là số thuế phải nộp, còn chỉ tiêu 37,38 nó liên quan đến số thuế được khấu trừ bạn nhé. 3. Nếu chỉ tiêu 43>0 (Tức là tăng số thuế gtgt được khấu trừ), các bạn nhập số tiền này vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại nhé.
4. Nếu chỉ tiêu 43<0 (Tức giảm số thuế gtgt được khấu trừ) các bạn nhập chỉ tiêu này vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại. Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc kê khai bổ sung. Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy cmt trên wall của mình nhé. Sau đây là một số tình huống khai vào chỉ tiêu 37.38 của kỳ hiện tại theo công văn 4943 của tổng cục thuế⛹️⛹️ - Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kèm theo Thông báo không được hoàn một phần số thuế đã đề nghị hoàn và cho phép chuyển kê khai khấu trừ tiếp thì: Căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế. Ví dụ 11: Trên tờ khai thuế GTGT tháng 04/2015, Công ty M đã dừng khấu trừ và lập hồ sơ đề nghị hoàn 800 triệu đồng. Cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế ngày 02/06/2015 với số tiền thuế được hoàn là 600 triệu đồng kèm theo Thông báo về việc không được hoàn thuế ngày 02/06/2015 trong đó xử lý chuyển khấu trừ tiếp là 150 triệu đồng, số tiền không được hoàn là 50 triệu đồng do không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Căn cứ Thông báo về việc không được hoàn thuế, Công ty M kê khai số thuế được khấu trừ tiếp 150 triệu đồng vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 6/2015. - Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, người nộp thuế căn cứ kết luận, quyết định xử lý về thuế để khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế. Ví dụ 12: Tháng 08/2015 Công ty N nhận được Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2014, trong đó Điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của năm 2014 là 100 triệu đồng thì Công ty N khai số thuế Điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 09/2015. - Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao. Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, kỳ hoàn thuế xác định từ thời Điểm kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT. - Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet